• 0598-392311

LSP

Het LSP( Landelijke schakelpunt) zorgt voor een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Binnenkort valt er een mailing bij u in de deur met een uitnodiging om u toestemming te geven om u medische gegevens uit te wisselen met de Huisartsenpost bij spoed in de avond, nacht of weekend.

Hieronder leest u ook het begeleidend schrijven van de mailing.

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u informeren over uw toestemming die nodig is voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners. In eerste instantie zijn dat de Huisartsenpraktijk, de Huisartsenpost en de apotheek.

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een Huisartsenpost of een andere apotheek dan uw eigen. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Alleen met uw toestemming

Wij mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen die gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij de assistente. Ook kunt u online toestemming geven, kijk hiervoor op: www.ikgeeftoestemming.nl

Dossier

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Alleen als u nog geen toestemming heeft gegeven of uw toestemming intrekt, dan zijn uw medische gegevens niet beschikbaar via het LSP.

Voor meer informatie zie ook: www.vzvz.nl of neem contact op met de assistente.

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door OnlineBouwers